USŁUGI RZECZOZNAWCZE

ZAKRES USŁUG

 

 

 

- Ocena stanu technicznego pojazdów samochodowych

 

- Weryfikacja jakości, sposobu i zakresu przeprowadzonych napraw pojazdów samochodowych

 

- Weryfikacja po naprawcza zgodności zakresu naprawy z kosztorysem i rachunkami za naprawę powypadkową

 

- Badanie stanu powłok lakierniczych pojazdów

 

- Ustalenia zużycia paliwa

 

- Wyceny samochodów, maszyn i ciągników rolniczych (EUROTAX, INFOEXPERT)

- Inne